Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Wojtyły w Rycerce Górnej OGŁASZA NABÓR do Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego oraz do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. K. Wojtyły w Rycerce Górnej.


Harmonogram czynności rekrutacyjnych zał. nr 1 i zał. nr 2
Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem tel. 338644133
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz druk Zgłoszenia dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej do pobrania na stronie internetowej szkoły sprycerka.pl oraz w sekretariacie.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. K. Wojtyły w Rycerce Górnej *
do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. K. Wojtyły w Rycerce Górnej*


ZGŁOSZENIE
dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im Karola Wojtyły w Rycerce Górnej
(z obwodu szkoły)

 

WNIOSEK
O przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rycerce Górnej zamieszkałego poza obwodem szkoły.